Paulo Coelho

"Miałem świado­mość, że przeżywam coś nieza­pom­niane­go - jedną z tych ma­gicznych chwil, które jes­teśmy w sta­nie zro­zumieć do­piero wte­dy, gdy już miną."

www.wydawnictwoliterackie.pl

Detektyw na miarę stulecia

„My fani Agathy Christie czytamy jej książki z zapartym tchem, szczególnie te z Herkulesem Poirot.” Jest to prawda, ponieważ tylko on potrafi w niekonwencjonalny sposób rozwiązać najbardziej zawiłą zagadkę kryminalną. Każdy czytelnik zastanawia się nad zakończeniem, które i tak zawsze go zaskoczy. Co takiego złego jest w Jane Marple, poczciwej staruszce czy małżeństwie Tommiego i Tuppence? Nic. Po prostu historie…